Faktoring kiedyś

lut 15, 2023 | Aktualności, Faktoring

„O prosperity przedsiębiorstwa decyduje wysoka sprzedaż, ugruntowana pozycja rynkowa, ale przede wszystkim płynność finansowa. Często solą w oku przedsiębiorcy są nieodzyskane w terminie należności, które uniemożliwiają regulowanie własnych zobowiązań. Taka sytuacja prowadzi do zatorów płatniczych, które w przyszłości mogą doprowadzić nawet do bankructwa. (…)”

Małgorzata Wejer-Kudełko, Tomasz Ogrodnik „Faktoring jako skuteczne narzędzie zarządzania należnościami – studium przypadku”

Barcelona 1348 roku.

„Co się stało, gdy Kościół zakazał wiernym udzielania oprocentowanych pożyczek.?

– jak łatwo sobie wyobrazić, znaleźliście sposób na obejście zakazu. (…) Dlatego wymyśliliście nowy rodzaj obrotu kapitałem. Od razu było wiadomo, że mimo zachęty Kościoła zamożni chrześcijanie, miast dawać nieoprocentowane pożyczki, będą woleli trzymać pieniądze w sakwie, nie ryzykując ich utraty. Dlatego wymyśliliście (…) tak zwaną dyspozycję (…).

 – A jakże. W porcie często mówiono o dyspozycjach, gdy przybijał statek z towarem, choć nie bardzo zrozumiałem, o co chodzi.

– (…) Dyspozycja to oprocentowana pożyczka, tyle że …zawoalowana. Handlarz, najczęściej bankier, wręcza kupcowi pieniądze na zakup lub sprzedaż jakiegoś towaru. Gdy kupiec dobije targu, musi zwrócić bankierowi tę samą sumę oraz część zysków (…).W przypadku dyspozycji osoba wykładająca na pieniądze ryzykuje na równi z klientem: jeśli kupiec nie wróci z wyprawy lub towar przepadnie, dajmy na to w wyniku napaści piratów, również bankier traci swój wkład. (…)”

Ildefonso Falcones  „Katedra w Barcelonie”

Faktoring, to finansowanie, z którego może skorzystać każda firma, nawet taka, która nie może otrzymać kredytu. Faktor, czyli jedna ze stron umowy faktoringu, nie wymaga przedstawiania zabezpieczeń, gwarantuje szybki dostęp do gotówki. 

„Według danych Polskiego Związku Faktorów faktoring cieszy się największą popularnością na Starym Kontynencie, gdzie ponad 67% wierzytelności powierzonych jest instytucjom faktoringowym. Najmniejszy odsetek zawieranych umów faktoringowych odnotowano na Bliskim Wschodzie.”

Małgorzata Wejer-Kudełko, Tomasz Ogrodnik „Faktoring jako skuteczne narzędzie zarządzania należnościami – studium przypadku”

Faktoring jest jednym z najstarszych i długotrwałych sposobów finansowania biznesu. Rynek usług finansowych, jednak nie od początku wyglądał tak, jak dziś. Faktoring jest usługą finansową, która ma długą historię sięgającą nawet starożytności.

Faktoring w starożytności

Przenieśmy się do czasów starożytnych – Grekom i Rzymianom, Fenicjanom i Babilończykom znana już wówczas była pewna forma dzisiejszego faktoringu. Faktor, to wówczas pośrednik w transakcjach handlowych. Sam faktoring, określany był też wówczas mianem „handlowy”. Jego rozwój był wprost proporcjonalny do wzrostu handlu tkaninami.

XVI wiek

Na dynamikę rozwoju branży wpłynęły też odkrycia geograficzne oraz dynamizacja handlu pomiędzy Europą a koloniami.

XVIII wiek

Kolonizacja Indii przez Imperium Brytyjskie – nagły wzrost popularności i użyteczności faktoringu. Faktoring towarzyszył większości transakcji handlowych obsługujących eksport towarów do Indii, można go nazwać pewnego rodzaju faktoringiem międzynarodowym. faktoring międzynarodowy

XIX wiek

Koniec XIX wieku, Stany Zjednoczone, taryfa McKinley’a – spadek zapotrzebowania na usługi handlowe faktorów i zmiana oblicza faktoringu. Faktorzy zaczęli m.in. oferować przejmowanie ryzyka wypłacalności dłużników, wypłacanie zaliczek na poczet przyszłych należności, ocenę wiarygodności kontrahentów, czy też pożyczki będące alternatywą dla kredytów obrotowych. Dało to początek znanemu dzisiaj rodzajowi faktoringu – faktoringowi finansowemu.

XX wiek

Zakończenie II wojny światowej – faktoring dociera do Europy. Polska – 1989 rok, przemiany polityczne w kraju zaowocowały rozbudową prywatnej przedsiębiorczości i zapotrzebowaniem na usługę faktoringu. Zarówno w Europie, jak i w Polsce najpierw tę formę finansowania proponują banki, później również wyspecjalizowane w tej dziedzinie instytucje finansowe – firmy faktoringowe.

Pierwszą spółką faktoringową powstałą w Polsce jest założony w 1994 r. Handlowy-Heller.

Przez lata system faktoringu ewoluował, aby lepiej dopasować się do wymagań klientów i sytuacji ekonomicznych.

Nowe technologie uprościły proces i sprawiły, że usługa faktoringu stała się bardziej efektywna i elastyczna. System ten umożliwił faktorom szybsze obsługiwanie transakcji oraz lepsze rozpoznawanie ryzyk niewypłacalności kontrahentów.

Od tego czasu usługi faktoringowe stały się dostępne dla wielu firm. Firmy mogą wykorzystać pożyczki od inwestorów, aby sfinansować sprzedaż produktów lub usług. W ten sposób firmy mogą nabywać nowe towary lub rozpoczynać nowe projekty bez uciekania się do pożyczek bankowych lub kredytów konsumenckich na długi okres czasu.

W ciągu ostatnich kilku lat faktoring stał się ważnym narzędziem finansowania dla firm na całym świecie. Dzięki zastosowaniu technologii informatycznych i automatyzacji systemów faktoring umożliwia obecnie skuteczną alternatywę dla tradycyjnych metod finansowania biznesu. W przypadku faktoringu uzyskanie finansowania jest dużo szybsze i prostsze.

Dziś faktoring to niezawodne źródło finansowania. Jest innowacyjną usługą finansowania, akceptowaną na całym świecie pomagającą w utrzymaniu płynności finansowej firm.

Poznaj naszą ofertę programów faktoringowych

To szeroki wachlarz usług dla Twojego biznesu. Każdy z nich dopasujemy do Twojej aktualnej sytuacji.

Porozmawiaj ze specjalistą