Co z VAT-em w faktoringu?

maj 9, 2023 | Aktualności, Faktoring

Faktoring a ustawa VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług mówi, że w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT – każdy typ faktoringu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług.

Oznacza to, że wydatki związane z faktoringiem opodatkowuje się według stawki 23%
i można je zaliczyć w koszty firmowe oraz odliczyć od nich podatek.

Ale czy z tymi podatkami wszystko jest takie oczywiste?

„Usługa faktoringu w polskim prawodawstwie funkcjonuje jako tzw. umowa nienazwana, nie ma zatem umowy prawa cywilnego, która oddawałaby cechy umowy faktoringu.
W przypadku braku przepisów, regulujących faktoring, należy odwołać się do art.509 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm., dalej KC), odnoszącego się do swobody przelewu wierzytelności. (…)

Wątpliwości podatników powstają zarówno na gruncie podatku dochodowego, jak
i w obszarze VAT. Podatnicy mają problem ze zdecydowaniem, czy faktoring w ogóle będzie przedmiotem podatku dochodowego, czy też należy go uznać pod tym względem za neutralny podatkowo. (…)”

15 lutego 2021 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. DD5.8201.11.2020), która miała za zadanie ujednolicenie różnych stanowisk organów podatkowych w kwestii faktoringu. Wynika z niej, że zbycie wierzytelności za 100 proc. jej wartości brutto na rzecz faktora powoduje powstanie przychodu po stronie faktoranta, jednocześnie nie traci on możliwości do rozliczenia kosztów uzyskania przychodów z tego tytułu, w wysokości sprzedawanej wierzytelności (również podatku VAT).

Jak zaliczyć wynagrodzeniem dla faktora?

Faktorant może zaliczyć także do kosztów podatkowych zapłacone na rzecz faktora wynagrodzenie za wykonywane przez niego na rzecz faktoranta usługi, również, kiedy wynagrodzenie to zostanie rozliczone w drodze umownego potrącenia z kwotą należności wypłacanej przez faktora faktorantowi.

Czy faktoring to odrębne zdarzenie gospodarcze?

Podobno za przeważający pogląd w kwestii opodatkowania faktoringu uznaje się ten traktujący transakcję faktoringową za oddzielne zdarzenie gospodarcze. I idąc tym torem, powinno ono zostać oddzielnie opodatkowane. To podobno częste orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i stanowisko w interpretacjach podatkowych innych organów.

Źródło: https://accreo.pl/podatkowe-rozliczanie-faktoringu-stanowisko-ministerstwa-finansow/

Poznaj naszą ofertę programów faktoringowych

To szeroki wachlarz usług dla Twojego biznesu. Każdy z nich dopasujemy do Twojej aktualnej sytuacji.

Porozmawiaj ze specjalistą