Płynność w cenie – faktoring odwrotny

wrz 15, 2022 | Aktualności, Faktoring

Faktoring odwrotny staje się bardziej popularny, ponieważ oferuje firmom możliwość poprawy przepływu gotówki i finansowania w sposób efektywny i opłacalny. Dzięki współpracy z zewnętrznym dostawcą faktoringu odwrotnego, firmy mogą skuteczniej zarządzać swoimi należnościami i efektywnie otrzymywać płatności za towary i usługi, które już dostarczyły.

Ten rodzaj finansowania jest szczególnie przydatny dla firm, które muszą długo czekać na płatności od swoich klientów i potrzebują kapitału obrotowego natychmiast. Faktoring odwrotny może zapewnić firmom fundusze, których potrzebują szybko, pozwalając im utrzymać płynność działania. Jest to również świetna opcja dla firm, które chcą zmniejszyć swoje ryzyko poprzez unikanie tradycyjnych metod finansowania.

Na czym polega faktoring odwrotny?

Celem faktoringu odwrotnego jest wspomaganie płynności finansowej firmy. Faktoringiem odwrotnym nazywamy sytuację, w której Faktor spłaca zobowiązania firmy (Faktoranta) powstałe w wyniku dokonywanych zakupów. Przedsiębiorca może uregulować swoje zobowiązanie w późniejszym terminie niż przewidywała pierwsza faktura.

Ta umowa finansowa faktoringu odwrotnego może być korzystna dla obu stron. Dostawcy mogą zoptymalizować swój kapitał obrotowy i przepływy pieniężne, a korzystający z faktoringu odwrotnego przedsiębiorcy mogą poprawić swoją płynność finansową i relacje z podmiotami współpracującymi.

Ogólnie rzecz biorąc w przypadku faktoringu odwróconego, firma faktoringowa spłaca dostawców natychmiast po wystawieniu faktury i otrzymaniu jej, podczas gdy klient firmy faktoringowej (Faktorant) ma uzgodniony okres czasu na uregulowanie spłaty zobowiązań. Układ ten może być dostosowany do specyficznych potrzeb obu stron umożliwiając im znalezienie najlepszego rozwiązania dla ich organizacji.

Czym się różni odwrotne finansowanie faktur od klasycznego?

Faktoring odwrotny i faktoring właściwy to dwie różne metody finansowania, z których obie mogą być wykorzystane do zarządzania potrzebami firmy w zakresie kapitału obrotowego. Faktoring odwrotny to forma finansowania łańcucha dostaw, który pozwala nabywcom płacić swoim dostawcom wcześniej niż zwykle, natomiast w klasycznym faktoringu firmy sprzedają swoje faktury i należności w zamian za natychmiastową gotówkę. 

Dzięki obu tym metodom finansowania firmy są w stanie zoptymalizować przepływy pieniężne i utrzymać pozytywne relacje ze swoimi dostawcami. Wybór właściwego rodzaju faktoringu dla Twojej firmy zależy od charakteru Twoich potrzeb w zakresie kapitału obrotowego i tego, czy wolisz natychmiastowy zastrzyk gotówki, czy większą elastyczność w zakresie terminów płatności.

Zalety faktoringu odwróconego

Faktoring odwrotny to rozwiązanie finansowe, które firmy mogą wykorzystać do zarządzania przepływem środków finansowych. Umożliwia on otrzymywanie płatności wcześniej niż w przypadku tradycyjnych metod płatności, co pozwala na korzystanie z rabatów i niwelowanie luk finansowych.

Przedsiębiorstwa, które zawarły umowę odwróconego faktoringu budują swojej firmie wizerunek dobrego płatnika, dodatkowo mogą odnieść korzyści z usprawnienia procesu płatności i optymalizacji przepływu środków finansowych. Schemat działania faktoringu dłużnego pozwala na uwolnienie kapitału obrotowego oraz poprawę kondycji finansowej.

Dla kogo przeznaczony jest odwrócony faktoring?

Faktoring odwrotny to rozwiązanie finansowe przeznaczone dla wielu branż. Korzystają z niego producenci, hurtownicy i detaliści z różnych branż, m.in. IT, medycznej, przemysłowej, elektronicznej oraz spożywczej. Ponadto, jest to rozwiązanie szczególnie dobrze dostosowane do firm posiadających znaczne zapasy lub inwestycje w sprzęt oraz sprzedawców z długimi terminami płatności.

Faktoring odwrotny pozwala firmom na większą kontrolę nad przepływem gotówki, umożliwiając im szybsze płacenie dostawcom, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych terminów płatności od klientów. Działa on poprzez ustanowienie specjalnej relacji pomiędzy kupującym, dostawcą i firmą finansującą. Zamiast czekać do 60 dni lub więcej na opłacenie faktur, finansujący natychmiast płaci dostawcy, a nabywca dokonuje płatności na rzecz finansującego.

Studia przypadków firm, które skorzystały z usługi faktoringu odwrotnego od Brewe Finansowanie

„Środki potrzebne od zaraz” – był to dyżurny tekst pewnej firmy z branży IT, która zgłosiła się do BREWE z problemem braku środków na zakup towarów i terminową realizację zobowiązań zapisanych w kontraktach. Przedsiębiorstwo to na co dzień realizuje usługi wymiany sprzętu komputerowego, serwerów dla urzędów miast lub gmin.

Już po pierwszej rozmowie było wiadomo, że produkt jakiego potrzebuje firma to – faktoring zakupowy! Dziś podmiot, dzięki limitowi faktoringowemu ma środki na zakupy sprzętu i terminową realizację przetargów oraz ich rozliczenie. Proces wygląda następująco, najpierw firma zamawia sprzęt oraz wysyła fakturę zakupową do BREWE. Następnie my płacimy dostawcy sprzętu. Na koniec klient spłaca wykorzystany limit dopiero po otrzymaniu środków od zamawiającego np. za 60 dni.

Inny przedsiębiorca, decydujący się na podpisanie umowy w ramach faktoringu odwrotnego z Brewe Finansowanie to firma z branży medycznej zaopatrująca sklepy i placówki medyczne. Dzięki limitowi faktoringowemu już nie martwi się o środki na uzupełnianie stanów magazynowych i realizację zamówień. Zamawia towar z hurtowni lub od producentów, wysyła faktury zakupowe do BREWE, a my płacimy prosto na rachunek dostawcy. Dzięki temu ma możliwość szybszego spłacenia zobowiązań wobec dostawców.

Klienci, którzy skorzystali z usługi, jaką są działania faktoringu odwrotnego, w określonym terminie płatności (np. po 60 dniach) spłacają swoje zobowiązania wobec BREWE (firma świadcząca usługi faktoringu), w tym czasie spokojnie prowadząc, a co najważniejsze rozwijając, swój biznes. Faktoring odwrotny stanowi innowacyjne rozwiązanie w zakresie finansowania bieżących zobowiązań firmy.

Poznaj naszą ofertę programów faktoringowych

To szeroki wachlarz usług dla Twojego biznesu. Każdy z nich dopasujemy do Twojej aktualnej sytuacji.

Porozmawiaj ze specjalistą