Strona główna » Faktoring » Dynamizacja biznesu, czyli wprowadzenie faktoringu z regresem do firmy

Dynamizacja biznesu, czyli wprowadzenie faktoringu z regresem do firmy

kwi 28, 2023 | Aktualności, Faktoring

Faktoring z regresem

Przypomnijmy, że faktoring z regresem to usługa finansowa pozwalająca firmie na przyspieszenie pozyskania środków pieniężnych za faktury wystawione odbiorcom z długim (odroczonym) terminem płatności od faktora w zamian za przekazanie (cesję) takich faktur. Faktor dokonuje przelewu na konto firmy (przekazuje finansowanie), a następnie czeka na spłatę środków od wskazanych odbiorców.

Środki od faktora i faktura przekazana do faktora. Jak to działa?

Firma posiada teren oraz wyposażenie pod prowadzenie składu węgla a Polski producent węgla (dajmy na przykład – Jastrzębska Spółka Węglowa), potrzebuje na bieżąco placów składowych do przechowywania węgla i koksu. Wynajmujący (firma), nie tylko udostępnia teren, ale również świadczy nad nim nadzór i wykonuje wszystkie konieczne prace porządkowo-organizacyjne.

Za świadczoną usługę najemca, czyli spółka węglowa płaci po 60 dniach od otrzymania faktury. Jest to zbyt długi okres oczekiwania dla przedsiębiorcy, dlatego skorzystał z usługi faktoringu i został faktorantem.  Wspólnie z firmą faktoringową (faktorem) znalazł rozwiązanie swojej sytuacji.

Okazało się, że wynajmujący plac – faktorant, to mała, ale dosyć prężna spółka trójki przyjaciół, która poza obsługą placów, świadczy również usługi transportowe i potrzebuje pieniędzy do prowadzenia bieżącej działalności a długi okres oczekiwania na środki bardzo utrudnia funkcjonowanie.

Po kilku dniach zastanawiania się wynajmujący plac doszli do wniosku, że nie mogą zrezygnować z klienta takiego formatu (jak dajmy na to Jastrzębska Spółka Węglowa)
z powodu oczekiwanego terminu płatności i zdecydowali się na przekazanie faktur za przechowywanie węgla i koksu do firmy faktoringowej.

Zyski z przekazania faktury do faktora

Uzyskiwane w szybkim tempie środki spółka przeznaczała na hurtowe zakupy paliwa, wynagrodzenia dla kierowców, generalnie utrzymanie floty. Dywersyfikacja źródeł przychodów dodała skrzydeł wspólnikom i pozwoliła rozwinąć biznes. Nawiązanie współpracy z firmą faktoringową okazało  się bardzo dobrym pomysłem.

Poznaj naszą ofertę programów faktoringowych

To szeroki wachlarz usług dla Twojego biznesu. Każdy z nich dopasujemy do Twojej aktualnej sytuacji.

Porozmawiaj ze specjalistą